Info

Historiek

De vereniging werd opgericht op 17 februari 1995, met als doel het houden, kweken en beschermen van vogels in het algemeen, en kleurkanaries in het bijzonder, te begeleiden.

De grote bezieler, onder wiens impuls “Land van Aalst” opgericht werd, was Freddy Van Hauwermeiren. Hij was tevens de eerste voorzitter, die later ook AOB en COM keurmeester geworden is. Hij werd als dusdanig ten zeerste gewaardeerd, en ging de wereld rond kleurkanaries keuren. Hij bleef voorzitter tot aan zijn, veel te vroeg, overlijden op 23 september 2016. Onder zijn voorzitterschap groeide “Land van Aalst” uit tot bloeiende vereniging, met leden tot in Nederland en Frankrijk.

"Kleurkanarieclub Land van Aalst" organiseert op regelmatige tijdstippen algemene vergaderingen, en richt jaarlijks een vogeltentoonstelling in, met uitsluitend kleurkanaries.

Reeds in december 1995 werd de eerste tentoonstelling georganiseerd in het ontmoetingscentrum "Sint Anna" te Bambrugge, met ongeveer 700 ingeschreven vogels. Door de gestage groei moesten wij uitwijken naar een grotere zaal; reeds vanaf 1998 wordt de tentoonstelling gehouden in de "Sint Antoniuskring" in Borsbeke.

Het aantal ingeschreven vogels groeide jaar na jaar, tot meer dan 1700 in het topjaar 2008.

Groot succes bij de kanarieshow is de vogelverkoop, waar jaar na jaar meer vogels aangeboden en verkocht worden.

Viermaal per jaar organiseert "Kleurkanarieclub Land van Aalst" een algemene ledenvergadering in zaal "Eendracht", Dorpstraat 48, 9260 Serskamp". Op drie van deze vergaderingen worden voordrachten gegeven, onder andere in verband met de evolutie van de standaardeisen voor kleurkanaries, de gezondheidsproblematiek, voeding, kweek, … Op de vergadering van eind augustus of begin september wordt een tafelkeuring georganiseerd: leden mogen een aantal vogels meebrengen, die bekeken en besproken worden door enkele aanwezige keurmeesters.

 

Activiteiten

  • Organisatie van vier ledenvergaderingen per jaar, waarop telkens een specialist wordt uitgenodigd, die een voordracht geeft over verzorging en kweek, of de standaardeisen.
  • Organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling van kleurkanaries.
  • Organisatie van een vogelverkoop.
  • Gezamenlijke aankoop van producten teneinde gunstige prijzen te kunnen bedingen.